EU
AGC
CEN
CENELEC
COST
dohody evropské
doporučení EU
ECB
EHK
EHP
EHS
EIB
EK
EP EU
ES
ETCS
ETSI
EU
euro
EUROCONTROL
euroregion
fondy strukturální
harmonizace dopravního trhu
harmonizace legislativní
harmonizace odborná
harmonizace technická
HSV EU
interoperabilita
ISO
kabotáž silniční
komise
konkurence mezinárodní
koordinace
legislativa EU
liberalizace
nařízení EU
norma evropská
PHARE
PPP
program EU
Rada EU
revitalizace
rozhodnutí EU
směrnice EU
Soudní dvůr EU
spolupráce mezinárodní
stanovisko EU
státy přidružené
TEN
TEN dopravní
TEN kombinované dopravy
TEN letišť
TEN námořních přístavů
TEN řízení letecké dopravy
TEN silniční
TEN telekomunikační
TEN vnitrozemských přístavů
TEN železniční konvenční
TEN železniční nákladní
TEN železniční vysokorychlostní
trh vnitřní EU