spoje
inženýrství dopravní
plynovod
pošta elektronická
potrubí
potrubí dopravní
radiokomunikace
ropovod
sítě inženýrské
síť radiová
síť sdělovací
síť telefonní
stavitelství inženýrské
technika radiolokační
technika sdělovací
telekomunikace
vlákno optické
vůz poštovní