doprava multimodální
autovlak
centrum dopravně logistické
doprava huckepack
doprava integrovaná
doprava intermodální
doprava kombinovaná
doprava kontejnerová
doprava nákladní
doprava návazná
doprava osobní
doprava paletová
doprava ro-la
doprava ro-ro
doprava sdílená
doprava trajektová
doprava z domu do domu
feeder
FIATA
firma
ICF
INTERCONTAINER
intermodalita
kontejner
kontejner chladící
kontejner malý
kontejner velký
koordinace druhů doprav
loď kontejnerová
multimodalita
nádraží trajektové
náklady provozní
nástavba výměnná
paleta
paletizace
plocha ložná
prostředek dopravní
překladiště
překládka
přípoj dopravní
přístav kontejnerový
přístup na dopravní cestu
RICO
systém integrovaný
TEN kombinované dopravy
terminál
terminál kontejnerový
terminál nákladní
trajekt
trajler
UIRR
uzel dopravní
vlak kontejnerový
vůz kontejnerový
vůz pro přepravu automobilů
železnice přístavní