doprava vodní
Atlantický oceán
Baltské moře
břeh
cesta vodní
cesta vodní vnitrozemská
Černé moře
doprava kombinovaná
doprava nákladní
doprava námořní
doprava osobní
doprava pobřežní
doprava říční
doprava trajektová
doprava vodní
dráha plavební
Dunaj
feeder
firma
flotila lodní
hospodářství vodní
hráz přístavní
Indický oceán
jezero
kanál plavební
katamarán
komora plavební
koridor říční
Labe
linka lodní
loděnice
lodivod
loď
loď kontejnerová
loď námořní
loď pobřežní
loď říční
loď tanková
manévrování
moře
motor elektrický
motor lodní
navigace námořní
nádraží trajektové
náklady přepravní
obrys
Odra
paluba
personál
plavba
plavba námořní
plavba vnitrozemská
plavidlo
polštář vzduchový
ponor
ponorka
ponton
posádka
povodí
propeler
prostředek dopravní
proud
proud říční
průmysl stavby lodí
průplav
průplav Rýn-Mohan-Dunaj
přechod hraniční
přístav
přístav bezcelní
přístav kontejnerový
přístav námořní
přístav vnitrozemský
přístroj palubní
registr námořní
remorkér
Rýn
řád jízdní
řeka
Severní moře
splavnost
spojení dopravní
spojení mezinárodní
společnost námořní
společnost plavební
stavba vodní
Středozemní moře
šroub lodní
TEN námořních přístavů
TEN vnitrozemských přístavů
Tichý oceán
tok vodní
trajekt
Volha
zdymadlo
železnice přístavní