podmínky
adheze
čas ztrátový
déšť
doba čekací
doba jízdní
doba pracovní
doba přepravní
drsnost
dusík
elektromagnetismus
emise
ergonomie
exhalace
geometrie kol
hustota dopravy
impregnace
infrastruktura
infrastruktura dopravní
izolace elektrická
izolace proti vodě
izolace tepelná
koroze
kryt vozovky
kyslík
meteorologie
mlha
mráz
náledí
námraza
nesjízdnost
odolnost proti mrazu
odolnost proti povětrnostním vlivům
ochrana proti korozi
ochrana proti mrazu
ochrana proti sněhu
ochrana proti úrazu
ochrana protipožární
ochrana před povodní
ochrana tepelná
ochrana vod
ochrana zdraví
oslnění
oxid
plocha ložná
počasí
podklad vozovky
podloží
podmínky dopravní
podmínky geologické
podmínky klimatické
podmínky pracovní
podmínky přepravní
podmínky technické
podmínky zimní
pole zorné
povodeň
povrch silniční
prašnost
prokluz
prostředí pracovní
proud bludný
proud jalový
přetížení
radioaktivita
seismika
situace dopravní
síla odstředivá
síla tažná
sjízdnost
smog
smyk
sníh
spolehlivost
start studený
supravodivost
teplota
terén horský
tlumení hluku
tření
uzemnění
viditelnost
vítr
vlhkost
zeleň
zrnitost