doprava silniční
autobus
autobus dálkový
autobus elektrický
autobus kloubový
autobus linkový
autobus městský
autobus patrový
autobus školní
autobus ve stopě
automat jízdenkový
automobil
automobil cisternový
automobil dodávkový
automobil chladírenský
automobil kombi
automobil nákladní
automobil obytný
automobil ojetý
automobil osobní
automobil požární
automobil sklápěčkový
automobil skříňový
automobil speciální
automobil sportovní
automobil terénní
automobil užitkový
autoškola
cisterna
citybus
daň silniční
dálnice
dálnice mezinárodní
dezén
diesel
doprava autobusová
doprava automobilová
doprava cyklistická
doprava hromadná osobní
doprava huckepack
doprava individuální
doprava kamionová
doprava kombinovaná
doprava nákladní
doprava osobní
doprava předměstská
doprava příměstská
doprava regionální
doprava silniční
duobus
elektromobil
estakáda
Eurotunel
finišer
firma
garáž
geometrie kol
homologace
hospodářství silniční
hustota dopravy
IRU
kabina řidiče
kabotáž silniční
kamion
kolo
kolo jízdní
kolona vozidel
komunikace hlavní
komunikace místní
komunikace pozemní
komunikace silniční
kongesce
koridor silniční
krajnice
kryt vozovky
křižovatka
křižovatka mimoúrovňová
křižovatka neřízená
křižovatka okružní
křižovatka řízená
křižovatka úrovňová
křížení
laboratoř silniční
linka dopravní
manévrování
mikrobus
minibus
most dálniční
most přes moře
most silniční
motocykl
motor automobilový
motor elektrický
motor vznětový
motor zážehový
motorismus
motorizace
mýto
nadchod
nadjezd
nádraží autobusové
náklady provozní
náklady přepravní
náprava hnací
nástavba
nástavba skříňová
nástavba výměnná
nástupiště
návěs
oběh vozidla
obchvat
objezd kruhový
objížďka
obrys
obrys vozidla
odbavení cestujících
odbočení
odbočení vlevo
odklon
odpočívka
ojetí
olej převodový
omezovač rychlosti
opravárenství automobilové
ostrůvek nástupní
otáčky
ovládání a řízení vozidel
pantograf
park vozidlový
parkování
parkoviště
personál
podchod
podjezd
podklad vozovky
podvalník
pohon předních kol
pohon všech kol
pohon zadních kol
pole zorné
ponton
posilovač řízení
povolení provozu
povrch silniční
pozemek silniční
pravidla silničního provozu
priorita dopravní
profil
prostor zavazadlový
prostředek dopravní
protektorování
proud dopravní
provoz dopravní
provoz jednosměrný
provoz obousměrný
provoz silniční
pruh cyklistický
pruh jízdní
pruh jízdní vyhrazený
průkaz řidičský
průmysl automobilový
průvodčí
předjíždění
přednost v jízdě
přednost veřejné dopravy
přechod
přechod hraniční
přejezd
přejezd mimoúrovňový
přejezd nezabezpečený
přejezd úrovňový
přejezd zabezpečený
přestup
převodovka
převodovka automatická
převodovka hydraulická
převodovka mechanická
přijímač
přivaděč
přístroj palubní
přívěs
radar
rám vozidla
retardér
rezervace místenek
rychlodráha
řád jízdní
řidič
signál světelný
signál zvukový
silnice
silnice rychlostní
síť silniční
skříň převodová
skříň vozová
spojení dopravní
spojení letiště-nádraží
spojení mezinárodní
spojení město-letiště
spotřeba paliva
stanice přechodová
start studený
startér
stavba silnic
stavitelství silniční
stezka pro cyklisty
stroj silniční
styk kolo-vozovka
svíčka zapalovací
svodidlo
svršek bezštěrkový
svršek panelový
svršek štěrkový
systém antiblokovací
systém informační
špička dopravní
tahač
tachograf
tachometr
taxi
TEN silniční
těleso zemní
TIR
trajler
trenažér
tunel
tunel pod vodou
tunel silniční
uzel dopravní
uzel silniční
vozidlo dvoucestné
vozidlo jednostopé
vozidlo motorové
vozidlo nízkopodlažní
vozidlo silniční
vozidlo služební
vozidlo speciální
vozidlo zkušební
vozovka
vozovka netuhá
vozovka tuhá
vozovna
vrstva krycí
vrstva obrusná
vstřikování
vůz cisternový
vůz chladírenský
vůz měřicí
vyvažování kol
výluka
zapalování
zastávka
zatáčka
zákon silniční
závory
zklidnění dopravní
zkouška brzdy
značení dopravní
značka dopravní silniční
značka měnitelná
značka přenosná
značka reflexní
značka státní poznávací
známka dálniční
způsobilost vozidla
zrcátko zpětné