stroje pracovní
čistička štěrkového lože
dopravník
dopravník pásový
finišer
fréza silniční
fréza sněhová
fréza zemní
jeřáb
kompresor
konstrukce lehká
konstrukce vozidla
obrušování kolejnic
ohřev výhybek
plošina zvedací
pluh sněhový
podbíječka
překladač kontejnerový
stroj elektrický
stroj obráběcí
stroj silniční
stroj stavební
stroj traťový
stroj zemní
sypač
štít razicí
válec silniční
zařízení přídavná
zhutňovač