vybavení
agregát
airbag
akumulátor
autoblok
automat informační
automat jízdenkový
autopilot
baterie
brzda
brzda automatická
brzda bubnová
brzda elektrodynamická
brzda elektropneumatická
brzda kapalinová
brzda kolejnicová
brzda kolejová
brzda kotoučová
brzda mechanická
brzda pneumatická
brzda ruční
brzda špalíková
brzda tlaková
brzda vlaková
brzda záchranná
CAN-Bus
čerpadlo
čip
článek palivový
článek sluneční
design
deska
deska přístrojová
dezén
diagnostika
díl konstrukční
díl náhradní
dvojkolí
elektronika
elektronika ovládací
elektronika výkonová
ergonomie
filtr
generátor
hradlo
hřídel
hřídel klikový
hydraulika
hydrodynamika
hydromechanika
hydrostatika
chladič
interiér
izolace elektrická
izolace tepelná
jednotka řídící
jízdenka
kabel
kabina
kabina řidiče
kamera
kapalina brzdová
karoserie
karta čipová
karta platební
katalog
katalyzátor
keson
klimatizace
kolektor
kolo
kolo jízdní
kompresor
kondenzátor
konstrukce
konstrukce lehká
konstrukce vozidla
kontejner
kontejner chladící
kontejner malý
kontejner velký
lano
laser
ložisko
ložisko dvojkolí
ložisko kluzné
ložisko mostní
ložisko valivé
manipulátor
měnič
mikroelektronika
mikroprocesor
modul
motor
motor automobilový
motor elektrický
motor letecký
motor lineární
motor lodní
motor parní
motor vznětový
motor zážehový
nádrž
náprava
náprava dvojkolí
náprava hnací
nárazník
nářadí
nástavba
nástavba skříňová
nástavba výměnná
nástroj
návěs
návěstidlo
nosník
obložení
obrazovka
okolek
ostění
otáčkoměr
paleta
pantograf
parametry technické
pás bezpečnostní
pérování motorového vozidla
plocha ložná
plošina
plošina pracovní
plošina zvedací
pneumatika
podvozek
pohon nápravy
pohon předních kol
pohon všech kol
pohon všech náprav
pohon zadních kol
pojezd
pojistka
posilovač řízení
procesor
propeler
prostor zavazadlový
přestavník
převodovka
převodovka automatická
převodovka hydraulická
převodovka mechanická
přístroj kontrolní
přístroj měřicí
přístroj palubní
přístroj registrační
radar
rampa
rám vozidla
regál
regulátor
relé
retardér
řetěz sněhový
sběrač
sedadlo
sedadlo pro řidiče
setrvačník
schéma zapojení
signalizace
simulátor
sítě inženýrské
skříň převodová
skříň vozová
snímač
soustava brzdová
soustava návěstní
spřáhlo
spřáhlo automatické
stanoviště strojvedoucího
startér
stavědlo
stavědlo elektromechanické
stavědlo elektronické
stavědlo reléové
stavědlo ústřední
světla dálková
světla mlhová
světla obrysná
světla parkovací
světla tlumená
světlo koncové
světlomet
svíčka zapalovací
systém antiblokovací
systém výstražný
šroub lodní
tachograf
tachometr
těsnění
tlakoměr
tlumič
topení
trenažér
tryska
turniket
usměrňovač
ventil
vinutí elektrické
vodič
vozík manipulační
vozík nízkozdvižný
vozík stohovací
vozík vysokozdvižný
výbava vozidla
výfuk
výhybka
výzbroj elektrická
zabezpečení vlakové
zabezpečovač vlakový
zapalování
zařízení elektrické
zařízení chladící
zařízení přídavná
zařízení zabezpečovací
znehodnocovač jízdenek
zrcátko zpětné
zvedák