doprava železniční
AGC
ARES
automat jízdenkový
autovlak
cesta vlaková
cisterna
COTIF
četa lokomotivní
četa traťová
četa vlaková
čistička štěrkového lože
depo kolejových vozidel
diesel
doba čekací
doprava hromadná osobní
doprava huckepack
doprava kolejová
doprava kombinovaná
doprava nákladní
doprava osobní
doprava předměstská
doprava příměstská
doprava regionální
doprava taktová
doprava vlaková
doprava železniční
dráha koňská
dráha ozubnicová
dráha soukromá
dvojkolí
dvoukolejný
elektrizace
ERTMS
ETCS
Eurotunel
firma
gabarit
geometrie kol
geometrie koleje
geometrie výhybky
grafikon
GSM-R
hala nádražní
hmotnost na nápravu
homologace
hospodářství lokomotivní
hospodářství traťové
hospodářství vozové
hradlo
IC
INTERFRIGO
jednokolejný
jízda v oblouku
kolej
kolej bezstyková
kolej hlavní
kolej odstavná
kolej staniční
kolejiště
kolejnice
kolejnice izolovaná
kolejnice pomocná
kolejnice přívodní
kolejnice vyrovnávací
kolo
komunikace pozemní
konstrukce svršku
koridor železniční
křížení
lokomotiva
lokomotiva dieselelektrická
lokomotiva elektrická
lokomotiva motorová
lokomotiva ozubnicová
lokomotiva parní
lokomotiva posunovací
lokomotiva úzkorozchodná
lokomotiva vícesystémová
lože kolejové
ložisko dvojkolí
Maglev
manévrování
most přes moře
most železniční
motor elektrický
motor parní
motor trakční
motor vznětový
nadchod
naklápění nucené
nádraží
nádraží nákladové
nádraží osobní
nádraží se stykem rozchodu
nádraží seřaďovací
nádraží trajektové
nádraží železniční
náklady provozní
náklady přepravní
náprava dvojkolí
náprava hnací
nástavba
nástavba skříňová
nástavba výměnná
nástupiště
návěst
návěst akustická
návěst světelná
návěstění
návěstidlo
oběh vozidla
oblouk
oblouk kolejový
obrušování kolejnic
obrys
obrys vozidla
odbavení cestujících
odbavení vlaku
ohřev výhybek
ojetí
okolek
omezovač rychlosti
opravárenství železniční
ostrůvek nástupní
pahrbek svážný
pantograf
park vozový
pás kolejnicový
personál
PIM
podbíjení
podchod
podloží
podvalník
pohon nápravy
pohon všech náprav
pojezd
pole zorné
posun
povolení provozu
pozemek drážní
pražec
pražec betonový
pražec dřevěný
práce traťové
profil
prostor zavazadlový
prostředek dopravní
provoz dopravní
provoz jednosměrný
provoz obousměrný
provoz železniční
průmysl železniční
průvodčí
přechod hraniční
přejezd
přejezd mimoúrovňový
přejezd nezabezpečený
přejezd úrovňový
přejezd zabezpečený
přejezd železniční
přestavník
přestup
převodovka
převodovka automatická
převodovka hydraulická
převodovka mechanická
přijímač
přípoj dopravní
přístroj palubní
přístup bezbariérový
přístup na dopravní cestu
přístup na nástupiště
radar
rám vozidla
relé
rezervace místenek
RICO
rozchod
rozchod nastavitelný
rozchod normální
rozchod široký
rozchod úzký
rozřazování vlaku
rychlík
rychlodráha
řád jízdní
řád přepravní železniční
řízení jízdy vlaku
sanace
sběrač
signál světelný
signál zvukový
Sinkanzen
síť trakční
síť železniční
skříň převodová
skříň vozová
sledování jízdy vlaku
souprava vlaková
souprava vratná
soustava návěstní
soustava trakční
spádoviště
spodek železniční
spojení dopravní
spojení letiště-nádraží
spojení mezinárodní
spojení město-letiště
spojení nádraží-nádraží
společnost lůžkových a jídelních vozů
společnost železniční
správa železniční
spřáhlo
spřáhlo automatické
stabilizace koleje
stanice
stanice přechodová
stanice vlakotvorná
stanice železniční
stanoviště strojvedoucího
start studený
stavba trati
stavědlo
stavědlo elektromechanické
stavědlo elektronické
stavědlo reléové
stavědlo ústřední
stavitelství železniční
stroj traťový
strojvedoucí
styk kolejnicový
styk kolo-kolejnice
styk sběrač-trolej
svršek bezštěrkový
svršek panelový
svršek štěrkový
svršek železniční
systém informační
systém kolo-kolejnice
systém lehké kolejové dopravy
tachograf
tachometr
TEN
TEN železniční konvenční
TEN železniční nákladní
TEN železniční vysokorychlostní
těleso zemní
trakce elektrická
trakce motorová
trakce parní
trakce stejnosměrná
trakce střídavá
trať
trať elektrifikovaná
trať hlavní
trať nová
trať pro vysoké rychlosti
trať regionální
trať úzkorozchodná
trať vedlejší
trať zkušební
trať zrušená
trať železniční
trenažér
trolej
tunel
tunel pod vodou
tunel železniční
turniket
uložení kolejnice
uložení pražce
upevnění kolejnice
UZ
uzel dopravní
uzel železniční
vada koleje
vlak
vlak kontejnerový
vlak kyvadlový
vlak motorový
vlak nákladní
vlak nákladní rychlý
vlak osobní
vlak pracovní
vlak s vysokou rychlostí
vlak spěšný
vlak ucelený
vlak zvláštní
vlakotvorba
vlečka
vlnkovitost kolejnic
vozidlo dvoucestné
vozidlo kolejové
vozidlo kolejové hnací
vozidlo kolejové hnané
vozidlo kolejové vícesystémové
vozidlo motorové kolejové
vozidlo nízkopodlažní
vozidlo speciální
vozidlo zkušební
vozovna
vůz cisternový
vůz chladírenský
vůz jídelní
vůz kontejnerový
vůz lehátkový
vůz lůžkový
vůz měřicí
vůz motorový
vůz nákladní
vůz nákladní krytý
vůz nákladní otevřený
vůz nákladní soukromý
vůz nákladní speciální
vůz osobní
vůz osobní velkoprostorový
vůz patrový
vůz plošinový
vůz poštovní
vůz pracovní
vůz prázdný
vůz pro přepravu automobilů
vůz přípojný
vůz řídící
vůz salonní
vůz samovýsypný
vůz speciální
vůz trakční
vůz vícesystémový
vůz vlečný
vůz vložený
vůz výsypný
vůz zavazadlový
vůz železniční
vykolejení
vypružení kolejového vozidla
vyvažování kol
výhybka
výluka
zabezpečení přejezdu
zabezpečení vlakové
zabezpečovač vlakový
zařízení drážní
zastávka
zatáčka
zákon o drahách
závory
zdvojkolejnění
zkouška brzdy
změna rozchodu
způsobilost vozidla
železnice
železnice lesní
železnice přístavní