technika řídící a výpočetní
CAN-Bus
CD-ROM
centrála
čip
data
databáze
dispečink
elektronika
elektronika ovládací
elektronika výkonová
elektrotechnika
graf
grafika počítačová
hardware
harmonogram
informatika
inteligence umělá
internet
ISDN
jazyk programovací
kód
mikroelektronika
mikroprocesor
on-line
ovládání a řízení vozidel
ovládání automatické
ovládání dálkové
počítač
počítač osobní
počítač palubní
procesor
programování
provoz automatizovaný
přenos dat
realita virtuální
relé
řízení dispečerské
řízení jízdy vlaku
řízení letového provozu
řízení počítačem
řízení provozu
sběr dat
signál elektrický
síť komunikační
síť počítačová
síť radiová
síť sdělovací
sledování jízdy vlaku
software
supravodivost
systém antiblokovací
systém automatizovaný
systém dopravní inteligentní
systém informační
systém kontrolní
systém počítačový
technika výpočetní
testování
vysílač
zpracování dat