vlastnost
adheze
aerodynamika
alternativní
asynchronní
design
dilatace
dolet
drsnost
dynamika
dynamika jízdy
efektivnost
elektromagnetismus
hlučnost
hluk dopravní
hmotnost
hmotnost ložná
hmotnost na nápravu
hodnota mezní
hodnota měřená
hodnota průměrná
horkoběžnost
charakteristika technická
chování za jízdy
kapacita
kompatibilita
kvalifikace
kvalita snížená
levitace
magnetismus
míra ložná
modul pružnosti
moment kroutící
moment ohybový
moment točivý
multimodalita
namáhání
namáhání dynamické
namáhání statické
napětí dynamické
napětí statické
nepojízdnost
nepropustnost
nerovnost
nosnost
odolnost
odolnost proti korozi
odolnost proti mrazu
odolnost proti ohni
odolnost proti povětrnostním vlivům
odolnost termická
odpor elektrický
odpor jízdní
odpor vzduchu
parametry technické
pevnost
plynulost
pneumatický
ponor
prašnost
prokluz
propustnost
pružnost
průřez
předpětí
přepětí
rychlost
rychlost cestovní
rychlost jízdní
rychlost maximální
rychlost nejvyšší dovolená
rychlost nepřiměřená
rychlost omezená
rychlost průměrná
rychlost vysoká
rychlost zkušební
splavnost
spolehlivost
stabilita
supravodivost
těsnění
tonáž
únava
viskozita
vlastnosti jízdní
vlnkovitost kolejnic
vnímavost zraková
vypružení kolejového vozidla
výkon motoru
způsobilost k jízdě
zrnitost
životnost