materiály
asfalt
asfalt litý
beton
beton asfaltový
beton cementový
beton plastický
beton předpjatý
beton stříkaný
beton železový
cement
dehet
dlažba
drť
dřevo
emulze
geotextilie
hliník
hornina
chemikálie
kamenivo
kapalina
keramika
kyslík
lepidlo
manipulace s materiálem
materiál
materiál druhotný
materiál stavební
mazivo
náklad stavební
nátěr
ocel
odpad
olej
olej převodový
panel
písek
plech
pojivo
prefabrikace
pryž
recyklace
slitina
štěrk
uhlí
uhlík
vlákno optické
výztuž
zkoušení materiálu
zrnitost
železo
živice