pohony a zdroje
agregát
akumulátor
alternativní
asynchronní
baterie
benzin
benzin bezolovnatý
biodiesel
bionafta
bioplyn
CNG
článek palivový
článek sluneční
diesel
dodávka proudu
elektrárna
elektromagnetismus
elektřina
energetika
energie
energie druhotná
energie elektrická
energie jaderná
energie sluneční
energie tepelná
energie vodní
generátor
gyromobil
hydraulika
kapalina brzdová
kolejnice napájecí
kolektor
levitace
LNG
LPG
magnetismus
motor
motor automobilový
motor elektrický
motor letecký
motor lineární
motor lodní
motor parní
motor trakční
motor vznětový
motor zážehový
nafta motorová
napájení elektrické
napětí elektrické
palivo
pantograf
plyn
plyn pohonný
plyn zemní
plyn zkapalněný
plynovod
pohon
pohon alternativní
pohon elektrický
pohon hybridní
pohon motorový
polštář vzduchový
proud bludný
proud elektrický
proud jalový
proud stejnosměrný
proud střídavý
proud trakční
proud třífázový
proud zpětný
rekuperace
ropa
rozvod energie
sběrač
síla tažná
síť elektrická
síť energetická
síť trakční
soustava palivová
soustava trakční
spotřeba paliva
stanice čerpací
stanice trakční
start studený
startér
styk sběrač-trolej
TEN energetické
trakce elektrická
trakce motorová
trakce parní
trakce stejnosměrná
trakce střídavá
transformátor
trolej
tryska
turbina
uhlí
vedení elektrické
vodič
vodík
vozidlo kolejové hnací
vozidlo kolejové hnané
vozidlo motorové kolejové
vstřikování
výzbroj elektrická
zařízení elektrické