metodika a výzkum
analýza
anketa
automatizace
COST
defektoskopie
detekce
diagnostika
digitalizace
dimenzování
dokumentace
dokumentace technická
dotazník
ERRI
experiment
fotogrammetrie
geodézie
geometrie kol
geometrie koleje
geometrie výhybky
graf
hodnota mezní
hodnota měřená
hodnota průměrná
homologace
hydraulika
hydrodynamika
hydromechanika
hydrostatika
charakteristika technická
inovace
kartografie
klasifikace
kmitání
kmitočet
konference
kongres
laboratoř silniční
literatura odborná
mechanizace
metoda matematická
metoda nedestruktivní
metoda statistická
metoda zkušební
metodika
metrologie
měření
model dopravní
model matematický
modelování
monitorování
nivelace
normalizace
obrys
okruh zkušební
optimalizace
optimalizace přepravy
parametry technické
patent
plánování dopravní
plánování územní
právo patentové
prognóza
projekt
provoz zkušební
průřez
průzkum
průzkum dopravní
průzkum geologický
průzkum trhu
přehled statistický
přehled světový
přístroj měřicí
psychologie
racionalizace
restrukturalizace
robotizace
rychlost zkušební
sčítání dopravní
schéma zapojení
simulace
simulátor
směrnice
spolehlivost
stav zkušební
škola odborná
škola vysoká
technologie
testování
trasování
trať zkušební
tribologie
tunel aerodynamický
ultrazvuk
ústav výzkumný
vibrace
vozidlo zkušební
vůz měřicí
vynález
výzkum
zkoušení materiálu
zkouška
zkouška nárazová
zkouška nedestruktivní
zkouška spolehlivosti
zkouška ultrazvuková
zkouška životnosti
zkušebnictví
zpráva výzkumná