doprava městská
aglomerace městská
autobus
autobus elektrický
autobus kloubový
autobus kolejový
autobus linkový
autobus městský
autobus patrový
autobus školní
automat jízdenkový
centrum města
citybus
doba čekací
doprava autobusová
doprava cyklistická
doprava hromadná osobní
doprava individuální
doprava integrovaná
doprava kolejová
doprava městská
doprava městská hromadná
doprava osobní
doprava pěší
doprava podzemní
doprava předměstská
doprava příměstská
doprava tramvajová
doprava v klidu
doprava veřejná
dráha koňská
dráha tramvajová
duobus
elektrizace
elektromobil
eskalátor
firma
chodec
chodník
chodník pohyblivý
kolej
kolej bezstyková
kolejnice
kolejnice napájecí
kolejnice přívodní
kolejnice žlábková
kolo
kolo jízdní
kolona vozidel
komunikace hlavní
komunikace městská
komunikace místní
komunikace pozemní
kongesce
koordinace druhů doprav
křižovatka
křižovatka mimoúrovňová
křižovatka neřízená
křižovatka okružní
křižovatka řízená
křižovatka úrovňová
křížení
linka dopravní
metro
metro na pneumatikách
metro-VAL
mikrobus
minibus
motor elektrický
motor trakční
motorizace
nadchod
nadjezd
nádraží autobusové
náklady provozní
náklady přepravní
nástupiště
obchvat
objezd kruhový
objížďka
obsluha dopravní
odbočení
odbočení vlevo
odklon
ojetí
omezovač rychlosti
ostrůvek nástupní
pantograf
park-and-ride
parkování
parkoviště
podchod
podjezd
pole zorné
pravidla silničního provozu
priorita dopravní
prostředek dopravní
proud dopravní
provoz dopravní
provoz jednosměrný
provoz obousměrný
pruh cyklistický
pruh jízdní
pruh jízdní vyhrazený
průvodčí
předjíždění
přednost v jízdě
přednost veřejné dopravy
přechod
přechod pro chodce
přejezd mimoúrovňový
přestup
přípoj dopravní
přístroj palubní
přístup bezbariérový
přístup na nástupiště
RATP
retardér
rozchod
rychlodráha
rychlodráha městská
řád jízdní
řidič
sběrač
signál světelný
signál zvukový
sídliště
spojení letiště-nádraží
spojení město-letiště
spojení nádraží-nádraží
stanice metra
stavba podzemní
stezka pro cyklisty
styk sběrač-trolej
systém informační
systém integrovaný
systém lehké kolejové dopravy
špička dopravní
taxi
trakce elektrická
tramvaj
tramvaj na pneumatikách
tramvaj rychlá
tramvaj vlaková
trať úzkorozchodná
trolej
trolejbus
tunel
turniket
ulice obytná
upevnění kolejnice
urbanismus
vada koleje
vozidlo jednostopé
vozidlo kolejové
vozidlo motorové
vozidlo nízkopodlažní
vozidlo silniční
vozidlo speciální
vozovna
vůz metra
vykolejení
výluka
zastávka
zklidnění dopravní
značka dopravní silniční
značka měnitelná
značka přenosná
znehodnocovač jízdenek
zóna pěší