Doporučené výrazy
Doporučené výrazy (tzv. deskriptory) jsou standardizované výrazy, jimiž jsou v TRISu popisovány jednotlivé články. Je tedy vhodné využívat tyto výrazy při vyhledávání v databázi. Následuje přehled doporučených výrazů.
Kategorie:
bezpečnost a kvalita přepravy
budovy
činnost
doprava letecká
doprava městská
doprava multimodální
doprava nekonvenční
doprava obecně
doprava silniční
doprava vodní
doprava železniční
ekonomika a obchod
EU
lidský faktor
logistika
materiály
metodika a výzkum
navigační systémy
obecné
podmínky
pohony a zdroje
politika dopravní
spoje
stavitelství a průmysl
stroje pracovní
technika řídící a výpočetní
telekomunikace
údržba a opravárenství
vlastnost
vybavení
zboží
zeměpisné pojmy
zkratky
železniční společnosti
životní prostředí
abecedně...