TRIS (Transport Information System) je databáze anotací vybraných článků o dopravě z odborných časopisů celosvětové produkce odebíraných ÚTKD. Provoz je zajištěn ve spolupráci s ČD-IS.


TRIS je dokumentografická báze dat, která umožňuje získání informací o článcích z více než 70 převážně zahraničních odborných časopisů z oblasti dopravy od roku 1994 až do současnosti. K vybraným článkům poskytuje databáze TRIS krátké anotace (stručné obsahy článků) a příslušné bibliografické údaje. Tyto informace jsou podávány v češtině. Roční přírůstek této báze dat je asi 4000 záznamů.

Originály všech článků z této báze dat jsou k dispozici v Ústřední technické knihovně dopravy, v případě potřeby lze zajistit i odborný překlad.

Od 1.ledna 2016 se do databáze TRIS nové záznamy již nedoplňují. Stávající databáze je stále přístupná.

© 1997-2005 České dráhy, akciová společnost