Kontakt
Veškeré Vaše dotazy, návrhy a připomínky uvítáme na naší emailové adrese tris@cdis.cz.

Naše poštovní adresa:
  České dráhy a.s.
  Generální ředitelství
  Ústřední technická knihovna dopravy
  Nákladové nádraží Žižkov
  Jana Želivského 2
  130 00 Praha 3